HİZMETLER

DIŞARIDAN MUHASEBE VE DESTEK

Günümüzde işletmeler, muhasebe hizmetleri ile yönetim tarafından ihtiyaç duyulan bir kısım rapor ve dokümanların oluşturulması konusunda giderek artan bir ölçüde uzman firmalardan destek almaktadırlar.

İDA tecrübesi, teknik bilgisi ve iş yapma yeteneği ile müşterilerine günlük işlerini daha etkin ve düşük maliyetle gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır.

Defter Tutma

 • Türk mevzuatına uygun olarak defter tutulması,
 • Muhasebe kayıtlarının dönemsel kontrolü,
 • Muhasebe alt yapısının incelenerek, daha etkin sistemlerin oluşturulması,
 • Muhasebe el kitaplarının hazırlanması.

Kurumsal Hizmetler

 • Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin ve üç aylık geçici vergi beyannamelerinin hazırlanması ve vergi dairesine verilmesi,
 • KDV ve muhtasar beyannamelerin hazırlanması ve vergi dairesine verilmesi,
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşları ve sermaye artışları,
 • Ana sözleşme, genel kurul tutanakları ve diğer yasal dökümanın düzenlenmesi,
 • Yatırım danışmanlığı ve teşvik işlemleri.

Bordro ve Sosyal Güvenlik İşlemleri

 • Maaş bordrolarının hazırlanması,
 • Sosyal güvenlik bildirgelerinin düzenlenmesi,
 • İşe girme ve işten ayrılmalara ait kanuni bildirimlerinin hazırlanması,
 • İhbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması.

Yönetim Raporları

 • Bütçelerin, dönemsel mali tabloların ve yönetim muhasebesi raporlarının hazırlanması,
 • Mali tabloların ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenmesi

 

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Alınan Mali Ve Ekonomik Tedbirler COVID-19 Sanayi Kuruluşları İçin Hijyen, Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Kılavuzu
 • Paylaş !