HİZMETLER

MALİ VE HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Mali Hukuk Danışmanlığı

KBD, konularında uzman ve deneyimli kadrosu ile ticari işletmeleri ilgilendiren her konuda yasal destek ve danışmanlık hizmetleri sunmakta, düzenli olarak yayınladığı genelgelerle müşterilerini mevzuatta meydana gelen değişikliklerden en kısa zamanda bilgilendirmektedir.

Söz konusu mevzuat hizmetleri ana başlıkları ile aşağıda gösterilmiştir.

 • Vergi Mevzuatı
 • Ticaret Hukuku Mevzuatı
 • İş Hukuku ve SGK Mevzuatı
 • Yabancı Sermaye Mevzuatı
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Teşvik Mevzuatı

Yönetim Danışmanlığı

 • Muhasebe ve yönetim bilgi sistemlerinin oluşturulması,
 • Etkin bir iç denetim sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesinin sağlanması,
 • Mali kaynakların yönetimi, insan kaynakları, operasyonlar, mali performans ve büyüme stratejileri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Varlık ve borç yönetiminin etkin bir şekilde yapılması için öneriler geliştirilmesi,
 • Şirket değerleme çalışmaları,
 • Birleşme/satınalmaya yönelik danışmanlık (due dilligence) hizmetlerinin verilmesi.

UFRS Danışmanlık Hizmetleri

 • UFRS ortamında ‘due diligence' çalışmalarının yapılması,
 • UFRS'ye geçiş projelerinin yürütülmesi,
 • UFRS, Türkiye Muhasebe Standartları ve Amerikan Muhasebe Standartları arasında mutabakat tablolarının hazırlanması,
 • UFRS eğitimi verilmesi ve teknik destek sağlanması.

Yeniden Yapılandırma Hizmetleri

 • İşletmelerin karlılığının artırılması ve faaliyetlere verimlilik ve etkinliğin sağlanması amacıyla yeniden organize edilmeleri,
 • Mali güçlük içinde bulunan firmalara yönetim desteği ve küçülme operasyonlarında danışmanlık hizmetleri sunulması.

Adli Muhasebe ve Danışmanlık Hizmetleri

KBD, mali konularda ortaya çıkan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde yargı kurumlarının kararlarına yardımcı olmak üzere, mali ve ticari konulardaki uzmanlığı ve adli ve ticari usuller hakkındaki geniş deneyimi ile müşterilerine aşağıdaki adli muhasebe hizmetlerini sunmaktadır.

 • İtiraz, alacak tespiti, tazminat, hakemlik, kayyumluk, temsilcilik, tasfiye, tasfiyenin kapanışı, istirdat ve bilirkişilik hizmetleri,
 • Taraflar arasındaki sözleşmelerin yorumlanması ve uzlaşma sağlanması,
 • Usulsüz uygulamaların tespiti, ve onaylanması
 • Mali tablolarının ve öz varlık tespit raporlarının genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda hazırlanması ve onaylanması
 • Paylaş !