HİZMETLER

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

İşletmelerde pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması ve firma hakkında sağlıklı kararların alınması için işletme tarafından üretilmiş doğru ve güvenilir mali tablolara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç "şeffaflık" kavramını ön plana çıkartmaktadır. işletmelerde şeffaflığın sağlanabilmesi iki koşula bağlıdır. Bunlar, mali tabloların belirli standartlara göre hazırlanması ve bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenmesidir

İDA Bağımsız Denetim (İDA)'nin bağımsız denetim yaklaşımında mesleki yeterlilik, bağımsızlık ve objektiflik, daha geniş anlamıyla kalite güvencesi daima ön planda tutulmaktadır. İDA'nın sunduğu denetim hizmeti finansal durum, faaliyetler ve nakit akışı hakkında bağımsız bir raporla sınırlı kalmayıp, müşterilerinin işlerini geliştirmelerine yardımcı olacak görüş ve önerileri de içermektedir.

İDA Bağımsız Denetim ; SPK, EPDK, ve KGK Denetim Yetki Belgelerine sahip olup, her türlü ulusal denetimi yerine getirmesinin yanı sıra, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) ve ABD'de Kabul Görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun olarak hazırlanmış mali tablo denetim hizmetlerini de sunmaktadır.

Yatırım Teşvik Sistemi Sunumu İç Denetim hakkında Bilgiler
  • Paylaş !