HİZMETLER

VERGİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Uluslararası Vergi Danışmanlık Hizmetleri

 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları dikkate alınarak uluslararası faaliyetlerin incelenmesi ve etkin bir vergisel yapının oluşturulması.
 • Yeni düzenlemeler kapsamında global vergi fırsatlarının ortaya çıkarılması ve global vergi risklerinin azaltılması,
 • Uluslararası vergi planlamasına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Türkiye'deki yerleşik firmalar tarafından yurtdışında gerçekleştirilecek yatırımlar ile yurtdışında yerleşik kurumlardan Türkiye'ye yapılacak yatırımlara yönelik, temettü akışı, olası hisse satışına bağlı oluşacak değer artış kazancı, operasyonların finansmanı ile kurumların sahip oldukları gayrimaddi hakların kullandırılmasına yönelik uluslararası vergi konularını ilgilendiren hususlarda vergi danışmanlık hizmetleri.
 • Mali Hukuk Hizmetleri
 • Vergi Planlaması

 

Transfer Fiyatlandırması

 • Transfer fiyatlandırması dokümantasyon desteği
 • Transfer fiyatlandırması risk yönetimi
 • Peşin fiyatlandırma anlaşmaları
 • Emsal analizi çalışmaları
 • Transfer fiyatlandırması uygulamalarının dolaylı vergiler üzerindeki etkisine yönelik değerlendirmeler
 • Transfer fiyatlandırması planlaması ve yeniden yapılanma
 • Transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin savunma ve uyuşmazlık desteği.

 

Vergi Uyusmazlıkları

 • Vergi İdaresi ile ortaya çıkan anlaşmazlıklarda sürecin doğru yönetilmesi için danışmanlık ve destek hizmeti,
 • Gümrük Vergileri ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda süreç yönetimi ve danışmanlık hizmeti.

 

Vergi Mevzuatı Eğitim Hizmetleri

 • Kurumların ihtiyaç duydukları mevzuata yönelik eğitimlerin verilmesi,
 • Şirketlerin kendi iç eğitimlerinin planlanması ve içeriğinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti,
 • Üst düzey yöneticilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerin verilmesi,
 • Meslek odaları vb teşekküllerin üyelerine yönelik eğtiimlerin verilmesi,

 

Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Danışmanlık Hizmetler

 • Bireysel vergi danışmanlığı
 • Aile işletmelerine yönelik vergi danışmanlığı
 • Gelir vergisi beyannamesi düzenlenmesi
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenlenmesi

 

 • Paylaş !