HİZMETLER

VERGİ DENETİM VE TASDİK HİZMETLERİ

İDA'nın vergi birimi, geniş deneyimi ve kapsamlı bilgisi ile firmaların ihtiyaç duydukları her türlü ulusal ve uluslararası vergi denetim ve danışmanlık hizmetlerini en üst düzeyde sunmaktadır. Vergi ile ilgili hizmetlerimiz ana başlıkları itibariyle aşağıda gibidir.

Kurumlar Vergisi Tasdik Hizmetleri

 • Kurumların beyana tabi olarak ödemekle yükümlü oldukları tüm vergilerin vergi mevzuatının belirlediği şekilde hesaplanarak zamanında ve doğru olarak beyan edilip edilmediğinin tespiti amacıyla ilgili kayıt ve işlemlerin incelenmesi,
 • Yasal defterlerin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve diğer ilgili muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak tutulup tutulmadığının tespiti,
 • Yapılan çalışmalar neticesinde olası hata ve eksikliklerin belirlenerek söz konusu eksiklik ve hataların giderilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınması.

KDV İadesi ve Danışmanlık Hizmetleri

 • İadesi alınacak KDV tutarının doğru tespit edilip edilmediğinin kontrolü ve yapılan karşıt incelemelerle araştırılması
 • KDV iadesi tasdik raporunun düzenlenmesi ve onaylanması,
 • İade sürecinin yönetimi ve vergi idaresi ile ilişkilerin yürütülmesi,
 • KDV uygulamaları hakkında danışmanlık hizmetleri.

Yasal Olarak Tasdiki Zorunlu Diğer İşlemler

 • Kurumlar vergisi hesaplamalarında istisna sağlayan diğer vergi muafiyetleri,
 • Ar-Ge harcamaları ,
 • Yatırım indirimi istisnası,
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti,
 • Sermaye artırımında kullanılan iç fonlar
 • Bazı petrol ürünlerinin kullanımı.

 

 • Paylaş !