HİZMETLER

TEŞVİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Teşvik mevzuatı kapsamında potansiyel fırsatların ortaya çıkarılmasına yönelik danışmanlık hizmeti
 • Kurumların yatırımlarının teşvikler karşısındaki durumuna ilişkin analiz ve fizibilite çalışmaları,
 • Teşvik belgesi müracaat, izleme ve kapama işlemleri,
 • Mevcut Ar-Ge faaliyetlerinin ilgili mevzuata uyumuna ilişkin denetim ve danışmanlık hizmetleri
 • YMM Ar-Ge indirimi tasdik raporunun hazırlanması
 • TEYDEB ve diğer kamu kurumları tarafından Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin destekler için gerekli dokümantasyon ve raporların hazırlanması ve bu alanda danışmanlık hizmetleri
 • Teknokent ücret istisnasına yönelik ücret istisna raporlarının hazırlanması
 • Teknokent teşviklerine yönelik yıllık mali denetim raporunun hazırlanması
 • Sınai mülkiyet haklarına ilişkin Ön Değerleme Raporu'nun hazırlanması
 • Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin kazanç istisnaları ile ilgili Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik
 • Paylaş !