DUYURULAR

21 Aralık

2020
2020-049 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Olarak Broşürler Yayınlandı

19 Kasım

2020
2020-048 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yer alan düzenlemeler

19 Kasım

2020
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Özeti

16 Ekim

2020
Gelir İdaresi Başkanlığı E-Defter Saklama Kullanıcı Klavuzu Yayımlanmıştır.

16 Ekim

2020
Anonim Şirket Genel Kurullarına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

05 Ekim

2020
Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının Onaylanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

01 Ekim

2020
Mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde stopaj oranları düşürüldü.

01 Ekim

2020
Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı binde 2’ye düşürüldü

23 Eylül

2020
Kar Dağıtım Kısıtlaması 3 Ay Uzatılmıştır

23 Eylül

2020
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü

29 Mayıs

2020
2020-039 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

28 Mayıs

2020
2020-038 Personelin İşe Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatler

28 Mayıs

2020
2020-037 Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Uygulanan %5 İndirime İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

28 Mayıs

2020
2020-036 311 Seri No.lu GV. Genel Tebliğin Binek Otomobil Giderlerine İlişkin Düzenlmeleri

26 Mayıs

2020
2020-035 Kambiyo İşlemlerinde BSMV Finansman Bonoları Kira Sertifikalarında Stopaj Oranı artırıldı

19 Mayıs

2020
2020-034 Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

14 Mayıs

2020
2020-033 Kurum Geçici Yergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında 130 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri

12 Mayıs

2020
2020-032 Ücretsiz İzne Ayrılan İşçilere Nakdi Ücret Desteği Hakkında SGK Usul ve Esasları

12 Mayıs

2020
2020-031 2020 1 Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri

12 Mayıs

2020
2020-030 Bankaların Yurt Dışındaki Finansal Kuruluşlarla TL İşlemlerinin Sınırlandırılması Hakkında BDDK Kararı Yayımlandı

12 Mayıs

2020
2020-029 KGK COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi Konusunda Duyuru Yayımlandı

12 Mayıs

2020
2020-028 Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz

12 Mayıs

2020
2020-027 mücbir sebep kapsamında KDV beyannamesi vermeyen mükelleflerden alım yapan mükelleflerin iade taleplerinde uygulanacak usul ve esasları

12 Mayıs

2020
2020-026-Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Hakkında Sıkça Sorulan Sorular.docx

12 Mayıs

2020
2020-025- SGK Asgari Ücret Genelgesi Yayımladı

12 Mayıs

2020
2020-024 - 7244 Sayılı Kanun ile Sermaye Şirketlerine Kar Dağıtım Kısıtlaması Getiriildi

12 Mayıs

2020
2020-023 - Nakdi Ücret Desteği Alacaklar İçin Yeni Eksik Gün Kodları Oluşturuldu

12 Mayıs

2020
2020-022- 7244 Sayılı Kanunla Sürelerin Uzatılması ve Toplantıların Ertelenmesi.docx

12 Mayıs

2020
2020-021 e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile kayıt süresinin uzatılması

12 Mayıs

2020
2020-020 İş sözleşmesi 3 ay feshedilemeyecek

12 Mayıs

2020
2020-019 2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatıldı.docx

12 Mayıs

2020
2020-018 Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile vergilerin ödeme süreleri uzatıldı

12 Mayıs

2020
2020-017 Koronavirüs Nedeniyle Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı

12 Mayıs

2020
2020-016 Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü 2019 yılından geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

12 Mayıs

2020
2020-015 Banka ve Banka Dışı Finansal Kuruluşların Yapacakları Raporlamalar ve Bildirimler hakkında BDDK kararı

12 Mayıs

2020
2020-014-SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

12 Mayıs

2020
2020-013-Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde Genel Uygulama 01072020 Tarihine Ertelenmiştir.docx

12 Mayıs

2020
2020-012-Sermaye şirketlerinin 2020 Yılında yapacakları genel kurullarında kar dağıtımı konusunda alabilecekleri karar

12 Mayıs

2020
2020-011-Tüm Vergiler Anlaşmalı Bankaların Kredi Kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Ödenebilecektir

12 Mayıs

2020
2020-010-Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflere Düzenlenecek Faturalarda Kdv Kısmi Tevkifatı Uygulanmaması

11 Mayıs

2020
2020-009-İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri 3 Ay Uzatıldı

11 Mayıs

2020
2020-008-Kısa Çalışma Ödeneği

11 Mayıs

2020
2020-007-Genel Kurul, Yönetim Kurulu Veya Müdürler Kurulu Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilmesi

11 Mayıs

2020
2020-006-KGK’nın Bağımsız Denetimlere Etkisi hakkındaki duyurusu

11 Mayıs

2020
2020-005-Mücbir Sebep Durum Sorgusu

11 Mayıs

2020
2020-004-İş yeri kira bedelinin ödenememesi

11 Mayıs

2020
2020-003-7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11 Mayıs

2020
2020-002-Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Sorular

11 Mayıs

2020
2020-001-518 No.lu VUK Tebliği Yayımlandı.
  • Paylaş !