DUYURULAR

10 Temmuz

2021
2021-29 Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı

10 Temmuz

2021
2021-028 Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle e-Beratlarını Oluşturulma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

15 Haziran

2021
2021-030 7326 Sayılı Kanun Rehberleri

15 Haziran

2021
2021-029 SGK Yapılandırma Kapsamı Hakkında Duyuru

15 Haziran

2021
2021-028 E-Belge Uygulamaları Hakkında Duyuru

15 Haziran

2021
2021-027 7326 Sayılı Kanun 1 Sayılı Genel Tebliğ Yayımlandı

15 Haziran

2021
2021-026 SGK Prim ve İdari Para Cezaları Borçları Yapılandırma Rehberi

15 Haziran

2021
2021-025 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Hakkında SGK Duyurusu

11 Haziran

2021
2021-024 7326 Kanunla Getirilen Matrah ve Vergi Artırımına İliskin Duzenlemeler

11 Haziran

2021
2021-023 7326 Sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri

22 Mayıs

2021
2021-022 Vergi Affı Öngören Yasa Tasarısı Meclise Sunuldu

09 Şubat

2021
2021-021 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar

09 Şubat

2021
2021-020 Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Getirildi

09 Şubat

2021
2021-019 Kdv Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 34)

25 Ocak

2021
2021-018 Çek defterlerinde bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu bedeller yeniden belirlendi

25 Ocak

2021
2021-017 Muhtasar, KDV beyannameleri, bildirimler mücbir sebep sonrasında verilecek

25 Ocak

2021
2021-016 Form Ba ve Form Bs İle İlgili Yeni Düzenlemeler

22 Ocak

2021
2021-015 Yasal Defterlerin Kapanış Onayları Konusunda Hatırlatma

22 Ocak

2021
2021-014 Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

10 Ocak

2021
2021-013 Borsa İstanbul’da 31 Aralık 2020 itibarıyle işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının borsa rayiçleri.

08 Ocak

2021
2021-012 Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndiriminde Kullanılacak Oran

08 Ocak

2021
2021-011 Prime esas kazançların alt ve üst sınırları belirlendi

08 Ocak

2021
2021-010 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 7.638,96 TL olarak Açıklandı.

08 Ocak

2021
2021-009 Vadeli Çek Düzenleme İmkânı 31.12.2021’e Kadar Uzatıldı

08 Ocak

2021
2021-008 Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumu

08 Ocak

2021
2021-007 Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

08 Ocak

2021
2021-006 Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Gider Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ

07 Ocak

2021
2021-005 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar

07 Ocak

2021
2021-004 Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir

07 Ocak

2021
2021-003 E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi

07 Ocak

2021
2021-002 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Kdv İadelerine İlişkin Sınır 2021 Yılı İçin 18.900 Tl Olarak Uygulanacaktır

07 Ocak

2021
2021-001-E-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Hakkında Duyuru

21 Aralık

2020
2020-049 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Olarak Broşürler Yayınlandı

19 Kasım

2020
2020-048 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yer alan düzenlemeler

19 Kasım

2020
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Özeti

16 Ekim

2020
Gelir İdaresi Başkanlığı E-Defter Saklama Kullanıcı Klavuzu Yayımlanmıştır.

16 Ekim

2020
Anonim Şirket Genel Kurullarına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

05 Ekim

2020
Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının Onaylanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

01 Ekim

2020
Mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde stopaj oranları düşürüldü.

01 Ekim

2020
Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı binde 2’ye düşürüldü

23 Eylül

2020
Kar Dağıtım Kısıtlaması 3 Ay Uzatılmıştır

23 Eylül

2020
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü

29 Mayıs

2020
2020-039 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

28 Mayıs

2020
2020-038 Personelin İşe Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatler

28 Mayıs

2020
2020-037 Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Uygulanan %5 İndirime İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

28 Mayıs

2020
2020-036 311 Seri No.lu GV. Genel Tebliğin Binek Otomobil Giderlerine İlişkin Düzenlmeleri

26 Mayıs

2020
2020-035 Kambiyo İşlemlerinde BSMV Finansman Bonoları Kira Sertifikalarında Stopaj Oranı artırıldı

19 Mayıs

2020
2020-034 Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

14 Mayıs

2020
2020-033 Kurum Geçici Yergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında 130 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri

12 Mayıs

2020
2020-032 Ücretsiz İzne Ayrılan İşçilere Nakdi Ücret Desteği Hakkında SGK Usul ve Esasları

12 Mayıs

2020
2020-031 2020 1 Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri

12 Mayıs

2020
2020-030 Bankaların Yurt Dışındaki Finansal Kuruluşlarla TL İşlemlerinin Sınırlandırılması Hakkında BDDK Kararı Yayımlandı

12 Mayıs

2020
2020-029 KGK COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi Konusunda Duyuru Yayımlandı

12 Mayıs

2020
2020-028 Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz

12 Mayıs

2020
2020-027 mücbir sebep kapsamında KDV beyannamesi vermeyen mükelleflerden alım yapan mükelleflerin iade taleplerinde uygulanacak usul ve esasları

12 Mayıs

2020
2020-026-Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Hakkında Sıkça Sorulan Sorular.docx

12 Mayıs

2020
2020-025- SGK Asgari Ücret Genelgesi Yayımladı

12 Mayıs

2020
2020-024 - 7244 Sayılı Kanun ile Sermaye Şirketlerine Kar Dağıtım Kısıtlaması Getiriildi

12 Mayıs

2020
2020-023 - Nakdi Ücret Desteği Alacaklar İçin Yeni Eksik Gün Kodları Oluşturuldu

12 Mayıs

2020
2020-022- 7244 Sayılı Kanunla Sürelerin Uzatılması ve Toplantıların Ertelenmesi.docx

12 Mayıs

2020
2020-021 e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile kayıt süresinin uzatılması

12 Mayıs

2020
2020-020 İş sözleşmesi 3 ay feshedilemeyecek

12 Mayıs

2020
2020-019 2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatıldı.docx

12 Mayıs

2020
2020-018 Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile vergilerin ödeme süreleri uzatıldı

12 Mayıs

2020
2020-017 Koronavirüs Nedeniyle Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı

12 Mayıs

2020
2020-016 Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü 2019 yılından geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

12 Mayıs

2020
2020-015 Banka ve Banka Dışı Finansal Kuruluşların Yapacakları Raporlamalar ve Bildirimler hakkında BDDK kararı

12 Mayıs

2020
2020-014-SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

12 Mayıs

2020
2020-013-Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde Genel Uygulama 01072020 Tarihine Ertelenmiştir.docx

12 Mayıs

2020
2020-012-Sermaye şirketlerinin 2020 Yılında yapacakları genel kurullarında kar dağıtımı konusunda alabilecekleri karar

12 Mayıs

2020
2020-011-Tüm Vergiler Anlaşmalı Bankaların Kredi Kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Ödenebilecektir

12 Mayıs

2020
2020-010-Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflere Düzenlenecek Faturalarda Kdv Kısmi Tevkifatı Uygulanmaması

11 Mayıs

2020
2020-009-İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri 3 Ay Uzatıldı

11 Mayıs

2020
2020-008-Kısa Çalışma Ödeneği

11 Mayıs

2020
2020-007-Genel Kurul, Yönetim Kurulu Veya Müdürler Kurulu Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilmesi

11 Mayıs

2020
2020-006-KGK’nın Bağımsız Denetimlere Etkisi hakkındaki duyurusu

11 Mayıs

2020
2020-005-Mücbir Sebep Durum Sorgusu

11 Mayıs

2020
2020-004-İş yeri kira bedelinin ödenememesi

11 Mayıs

2020
2020-003-7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11 Mayıs

2020
2020-002-Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Sorular

11 Mayıs

2020
2020-001-518 No.lu VUK Tebliği Yayımlandı.
  • Paylaş !