HİZMETLER

KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİ

Bu alandaki başlıca hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

Şirket Birleşme ve Satın Almaları

 • Şirket birleşme ve satın almalarında ortaya çıkabilecek risk ve fırsatların analizi,
 • İşlemler süresince karşılaşılacak yasal ve uygulama güçlüklerinin tespiti ve sürecin başarı ile tamamlanması için gerekli önerilerin oluşturulması,
 • Birleşme ve satın alma sonucunda oluşacak ilave değerin tespiti ve şirket değerinin geliştirilmesi için öneriler oluşturulması,
 • Birleşme ve satın alma sonrası uyumlaştırma ve yeniden yapılanma aşamalarında danışmanlık.

Halka Arz ve Sermaye Piyasaları Danışmanlık Hizmeti

 • Şirket hisselerinin halka arzı için işletmelerin mali ve hukuki yapılarının incelenerek SPK mevzuatına uygun hale getirilmeleri,
 • En uygun halka arz stratejisinin belirlenmesi,
 • Halka arz sonrasında sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili yükümlülükle, borsa işlemleri ve finansal raporlama konularında danışmanlık hizmetleri.

Değerleme ve Due Diligence Hizmetleri

 • Halka arz, blok satış, şirket satın alma ve birleşmelerinde değerleme hizmetleri,
 • Bilançoda yer alan varlık ve borçların doğrulanması ve bilanço dışı yükümlülüklerin tespiti,
 • Sözleşmelerden ve hukuki davalardan doğabilecek yükümlülüklerin tespiti,
 • Fikri mülkiyet hakları ve markaların hukuki ve ticari durumlarının tespiti,
 • Gayrimenkul ve diğer ayni hakların hukuki durumlarının ve üzerlerindeki takyidatların tespiti.

Proje Finansmanı

 • Projenin detaylı mali, ekonomik ve teknik değerlendirilmesinin yapılarak fizibilite raporunun hazırlanması,
 • Projenin nakit akımlarının oluşturulması,
 • Proje dokümanlarının hazırlanması ve finans kuruluşları ve bankalarla ilişkilerin yürütülmesine yardım edilmesi,
 • Birikimlerine faizsiz getiri imkanı arayan yatırımcılar için Menkul Kıymet Kira Sertifikası (Sukuk) ihraç programlarının düzenlenmesi
 • Paylaş !